Forældresamarbejde

Det har stor betydning for børns trivsel, udvikling og læring, at forældre og institution sammen skaber rammen for et konstruktivt og ansvarsfuldt samarbejde.

Omdrejningspunktet for både forældre og personale er børnenes trivsel, udvikling og læring.

Forældre og personale har forskellige roller i samarbejdet.  Som forældre tager man udgangspunkt i sit eget barn og har det bedste kendskab til barnets følelsesmæssige og familiære tilknytning. Personalet tager både udgangspunkt i det enkelte barn og hele børnegruppen. Personalets faglighed gør, at de er eksperter på barnets institutionsliv. Når disse to ekspertgrupper forenes har barnet de bedste forudsætninger for at trives og udvikles. Derfor er det vigtigt, at både forældre og personale er bevidste om deres ansvar, rolle og handlemuligheder.

I EventyrØen sætter vi stor pris på samarbejdet med forældrene. Vi ønsker at institutionen er et sted hvor forældre føler sig velkomne. Forældre kan altid bede om en forældresamtale og skal samtidig have tryghed i at vide at vi altid tager kontakt til dem hvis vi har behov for det.

Som udgangspunkt tilbydes alle forældre en samtale inden for de første 6 mdr. efter barnet er startet i institutionen. Og en afsluttende samtale inden barnet startet i skole.