Nye forældre

Modtagelse af nye børn i EventyrØen: Når I har fået en plads i EventyrØen (og accepteret denne via pladsanvisningen) modtager I en velkomstfolder på e-boks fra os ca 14 dage før startsdato. I denne folder står navnet på gruppen, hvor jeres barn skal starte. Ligeledes finder I navnene på personalet på gruppen samt deres direkte telefon nummer.
 

At begynde i institution er en stor omvæltning for barnet og forældrene. Derfor er det vigtigt, at barnet får en tryg og rolig start. Vi lægger derfor vægt på, at I som forældre giver jer god tid, når jeres barn begynder i EventyrØen.

Den første dag eller hvis I har kontaktet gruppen inden, aftaler vi nærmere, hvordan den første tid skal foregå. Her vil vi blandt andet snakke om barnets behov og vaner.

Stamkort: Når dit barn begynder i vuggestue, skal I udfylde et stamkort. Dette kort indeholder oplysninger om forældremyndighed, vaccinationer, telefonnumre, hvem der må hente barnet m.m. Det er vigtigt at ajourføre disse oplysninger, f.eks. nyt arbejde, så vi kan komme i kontakt med jer. Hvis barnet bliver hentet af andre and dem, der står på stamkortet, skal der gives besked i gruppen.

Aflevering om morgenen: For nogle børn vil det være naturligt at græde ved afskeden med dig. Barnet skal have lov til at vise, at det er ked af det, når du går. Vi skal nok være der til at trøste og anerkende barnets følelser. Det er vigtigt for dit barn at se dig gå, ellers kan barnet ikke forstå, hvor du er henne. I er altid velkommen til at ringe til gruppen og høre, hvordan det går.

Afhentning om eftermiddagen: Når du henter dit barn, vil vi fortælle hvordan dagen er gået. Hvis der ikke er voksne fra dit barns gruppe, vil du få vigtige beskeder fra det øvrige personale.

Alt efter hvor meget tid du har, når du henter, kan det være en god idé, at give plads til, at dit barn kan lege færdig eller at I sammen rydder op.

Det er meget vigtigt, at I får sagt farvel til en voksen. Så er vi klar over, hvilke børn der er tilbage, og hvem der er gået hjem.

Påklædning og skiftetøj: Det er vigtigt, at børnene har noget praktisk tøj på, som kan tåle, at de deltager i aktiviteter ude og inde. Vi færdes ude i al slags vejr.

I barnets kurve på badeværelset eller i garderoben skal der altid ligge skiftetøj. Vi forventer, at I selv holder øje med, om der er rent skiftetøj.

HUSK navn i tøjet.

Ved sygdom og fridag: Giv altid besked om morgenen i tilfælde af sygdom eller hvis I holder en fridag.

Mad: Børnene får fuldforplejning i EventyrØen.

Smartphone og tablet: I EventyrØen bruger vi smartphone og tablets til vores interne kommunikation. Så hvis du møder medarbejdere der bruger disse er det ikke fordi, at de i gang med at sms´e til kærsten det er en del af deres arbejde.